Țuca Zbârcea & Asociații Tax, cu sediul social in București, Șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, America House, Intrarea de Vest, et. 8, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. 40/1935/2012, cod unic de înregistrare RO 29812537.

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către Țuca Zbârcea & Asociații Tax numai in măsura permisă prin Regulamentul European nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și legislația națională privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Termeni definiți de legislație:

  • date cu caracter personal –orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
  • prelucrarea datelor cu caracter personal –orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice mod, alăturarea, combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Scopul colectării datelor este: facilitarea comunicării intre companie si potențiali clienți, promovarea serviciilor, administrative.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de contact declarați că acceptați ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a Țuca Zbârcea & Asociații Tax și vă exprimați acordul pentru a putea fi contactat de către reprezentanții acesteia.

Prin citirea prezentei ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Regulamentul European nr.679/2016 și legislația națională privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa Țuca Zbârcea & Asociații Tax – București, Șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, America House, Intrarea de Vest, et. 8, Sector 1 sau prin email la office@tzatax.ro vă puteți exercita următoarele drepturi:

– o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
– să interveniți asupra datelor transmise;
– să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară;
– să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate doar în scopurile menționate mai sus.

Acest site adoptă toate masurile de securitate necesare protejării informațiilor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline cât și online.